دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری

  • کد دوره : 2423130401
  • سطح دوره : جامع ( از مقدماتی تا پیشرفته )
  • پیش نیاز : ندارد
  • زمان : 40 ساعت
  • تعداد جلسات : 34 جلسه
  • استاد : خانم دکتر مکاری پور
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری یکی از دوره های بسیار مفید و ضروری برای هر فردی است که در دنیای اداری فعالیت می کند. این دوره به فراگیران کمک می کند تا بتوانند به درستی و به زبان صحیح انواع اسناد اداری را تهیه کنند، از جمله نوشتاری‌های مخاطب پسند و رسمی از قبیل انواع نامه ها، پرونده ها و گزارش ها. یکی از مهمترین مباحث مورد بحث در دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری، نوشتار درست و رسمی است. این دوره به فراگیران کمک می کند تا با قواعد و نظام ایجاد کردن نوشتار رسمی و صحیح آشنا شوند که می تواند به آنها در ارتباط با همکاران، مشتریان و مراجع قضایی کمک زیادی کند. عملکرد موثر و کارآمد در محیط های اداری نیازمند درک و استفاده بهینه از اصول و مبانی نوشتاری است. علاوه بر این، کارکرد صحیح و موثر در ارتباط با همکاران، مشتریان و مراجع قضایی با استفاده از نوشتاری رسمی در جهت تعامل موفق نیازمند آشنایی با قواعد و نظام ایجاد کردن نوشتار رسمی و صحیح است که باید در دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری به دانشجویان آموزش داده شود.
پیمایش به بالا