فرم پرسشنامه استخدام
لطفاً برای تکمیل این فرم، جاوا اسکریپت را در مرورگر خود فعال کنید.
نوع همکاری
در صورت نیاز به توضیح متن خود را اینجا وارد کنید

اطلاعات فردی

نظام وظیفه و وضعیت تاهل

وضعیت تاهل
وضعیت نظام وظیفه

تحصیلات

مدرک تحصیلی
در صورت لزوم در مورد تحصیلات خود توضیح دهید

بیمه

سابقه بیمه

اطلاعات تکمیلی

لطفا تجربیات شغلی مرتبط خود را به صورت مختصر ذکر کنید
لطفا خصوصیات و توانایی های فردی خود را به صورت مختصر ذکر کنید
میزان آشنایی با زبان انگلیسی
میزان آشنایی با کامپیوتر
در صورت کسب مدرک زبان یا توضیحات اضافه، آنها را در این مکان ذکر کنید
در صورت کسب مدرک کامپیوتر یا توضیحات اضافه، آنها را در این مکان ذکر کنید
با کدامیک از نرم افزار های زیر آشنایی دارید؟
در صورت آشنایی با نرم افزار های دیگر، آنها را ذکر کنید
نحوه آشنایی با ما
لطفا آدرس دقیق پستی خود را با ذکر نام استان و شهر وارد کنید
بدین وسیله صحت کلیه اطلاعات مندرج در این فرم را تایید و گواهی می نمایم.
پیمایش به بالا