دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی

  • کد دوره : 1-95/36/2/2/1
  • سطح دوره : جامع ( از مقدماتی تا پیشرفته )
  • پیش نیاز : ندارد
  • زمان : 80 ساعت
  • تعداد جلسات : 30 جلسه
  • استاد : خانم دکتر مکاری پور
دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی، یکی از دوره های کاربردی و ارزشمند برای افرادی است که قصد دارند مهارت های خود را در زمینه نگارش نامه به زبان انگلیسی بهبود بخشند. این دوره به شرکت کنندگان کمک می کند تا با اصول و قواعد نگارش نامه به زبان انگلیسی آشنا شوند و بتوانند نامه های رسمی و غیررسمی را به طور موثر و رسا نگارش کنند. در این دوره، مباحثی مانند: آشنایی با اصول و قواعد نگارش نامه به زبان انگلیسی نگارش نامه های رسمی نگارش نامه های غیررسمی نگارش نامه های تجاری نگارش نامه های شخصی مورد بررسی قرار می گیرند. شرکت کنندگان در این دوره با انواع نامه ها و ساختارهای مختلف آنها آشنا می شوند و می آموزند که چگونه از زبان انگلیسی به طور موثر برای انتقال پیام خود استفاده کنند. دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی، برای افرادی که در مشاغلی مانند امور اداری، مدیریت، بازاریابی، فروش و آموزش فعالیت می کنند، می تواند بسیار کاربردی باشد. شرکت در این دوره می تواند به شرکت کنندگان کمک کند تا در مشاغل مرتبط با خود، پیشرفت شغلی داشته باشند. در مجموع، دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی، یک دوره کاربردی و ارزشمند برای افرادی است که قصد دارند مهارت های خود را در زمینه نگارش نامه به زبان انگلیسی بهبود بخشند. اهمیت دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی دوره نگارنده نامه به زبان انگلیسی، از چند جهت اهمیت دارد: ارتقای مهارت های نگارش: این دوره به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های نگارشی خود را در زمینه زبان انگلیسی بهبود بخشند. افزایش بهره وری شغلی: دانش و مهارت های کسب شده در این دوره، می تواند به شرکت کنندگان کمک کند تا در مشاغل مرتبط با خود، بهره وری شغلی خود را افزایش دهند. پیشرفت شغلی: شرکت در این دوره می تواند به شرکت کنندگان کمک کند تا در مشاغل مرتبط با خود، پیشرفت شغلی داشته باشند.
پیمایش به بالا