یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ الأحد ١٣ رمضان ١٤٣٩ Sunday, May 27, 2018
نشریه فعالان اقتصادی
۶ راهکار برای تجارت آینده سهم صنایع مختلف در انقلاب صنعتی چهارم انقلاب صنعتی چهارم تا سال ۲۰۲۵ تحولی در نیروی کار صنعتی ایجاد خواهد کرد. ما بر روی صنایع کشورمان وکشورهای همسایه که نمونه ای بارز در این مقوله است،مطالعاتی داشتیم،تا دریابیم که معرفی تکنولوژی صنعتی ...
یک پیشنهاد، یک روزنه امید چالش بزرگ بیکاری بیکاری امروز کشور، به قدری واضح و هولناک است که امروز نه تنها فعالان و صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی، بلکه مدیران عالی رتبه دولتی نیز نسبت به آن هشدارمی دهند. در اکثر سخنرانی های ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان در هفته ها و ماه های اخیر به همین موضوع اذعان شده است .  مطابق آمار رسمی در حال حاضر ۴ میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد. آمارهای غیر رسمی این عدد را تا ۸ میلیون نفر تخمین می زند، اما واقعیت غیر قابل انکار اینجاست که این عدد هرچه که ...
جستجو در این شماره
پیشنهاد اول
از دیپلماسی اقتصادی تا صلح منطقه‌ای «مغلطه پنجره شکسته»، تزی است اقتصادی و ضد جنگ‌. باستیا، اقتصاددان کلاسیک ‌از این تز برای رد توجیه اقتصادی جنگ استفاده کرد تا اثبات کند تخریب و ...
آرشیو
گزارش
گفتگو
مقالات آموزشی
یادداشت