دوره مدیریت رفتار سازمانی

  • کد دوره : 1219090603
  • سطح دوره : جامع ( از مقدماتی تا پیشرفته )
  • پیش نیاز : ندارد
  • زمان : 60 ساعت
  • تعداد جلسات : 34 جلسه
  • استاد : خانم دکتر مکاری پور
دوره مدیریت رفتار سازمانی در فنی و حرفه ای، یکی از دوره های مهم و کاربردی در حوزه مدیریت است. این دوره به بررسی رفتار افراد، گروه ها و ساختارها در سازمان ها می پردازد و هدف آن، افزایش دانش و مهارت های مدیران در این زمینه است. در این دوره، مباحثی مانند انگیزش، رهبری، ارتباطات، کار تیمی، مدیریت تعارض و تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرند. شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم و نظریه های مختلف مدیریت رفتار سازمانی آشنا می شوند و می آموزند که چگونه از این دانش برای بهبود عملکرد سازمان و افزایش بهره وری کارکنان استفاده کنند. دوره مدیریت رفتار سازمانی در فنی و حرفه ای، برای افرادی که قصد دارند در حوزه مدیریت فعالیت کنند یا مهارت های خود را در این زمینه بهبود بخشند، بسیار مفید است. این دوره همچنین برای افرادی که در مشاغلی مانند منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی و مدیریت کار فعالیت می کنند، می تواند بسیار کاربردی باشد. اهمیت دوره مدیریت رفتار سازمانی در فنی و حرفه ای دوره مدیریت رفتار سازمانی در فنی و حرفه ای، از چند جهت اهمیت دارد: ارتقای مهارت های مدیریتی: این دوره به شرکت کنندگان کمک می کند تا مهارت های مدیریتی خود را در زمینه های مختلف مانند انگیزش، رهبری، ارتباطات، کار تیمی، مدیریت تعارض و تصمیم گیری بهبود بخشند. افزایش بهره وری سازمان: دانش و مهارت های کسب شده در این دوره، می تواند به مدیران کمک کند تا عملکرد سازمان را بهبود بخشند و بهره وری کارکنان را افزایش دهند. پیشرفت شغلی: شرکت در این دوره می تواند به شرکت کنندگان کمک کند تا در مشاغل مرتبط با مدیریت، پیشرفت شغلی داشته باشند. در مجموع، دوره مدیریت رفتار سازمانی در فنی و حرفه ای، یک دوره کاربردی و ارزشمند برای افرادی است که قصد دارند در حوزه مدیریت فعالیت کنند یا مهارت های خود را در این زمینه بهبود بخشند.
پیمایش به بالا