مدیریت ارشد کسب و کار MBA

  • کد دوره : 1219-45-005-2
  • سطح دوره : جامع ( از مقدماتی تا پیشرفته )
  • پیش نیاز : ندارد
  • زمان : 500 ساعت
  • تعداد جلسات : جلسه
  • استاد : دکتر بن شمس
مدیریت ارشد کسب و کار ارشد رشته مدیریت است که تمرکز ان برروی مدیریت کسب و کار است. بدین صورت که هسته این رشته هم پوشانی کامل بر روی رشته های متفاوت و وسیعی از جمله حسابداری، امار کاربردی، منابع انسانی ، ارتباطات تجاری ،اخلاق تجاری ،حقوق تجارت، مدیریت استراتژی، استراتژی تجارت، استراتژی مالی ، اقتصاد مدیریتی ،مدیریت ،کار افرینی ،بازاریابی ،مدیریت زنجیره تامین و مدیریت اجرائیات و دیگر رشته هایی که مرتبط با تحلیل وبررسی مدیریت کسب و کار و استراتژی ان باشد. برخی برنامه ها همچنین شامل دروس اتنخابی و تمرکز بر روی یک رشته مشخص مثل حسابداری مالی بازاریابی و منابع انسانی می باشد حال انکه مدیریت کسب و کاربرنامه ای کلی است.با توجه به اینکه تمامی زیرمجموعه های مدیریت کسب و کار با یکدیگروجوه مشترک فراوانی دارد بدین ترتیب تحصیل در هر یک از این رشته ها منجر به منع شما از فعالیت در رشته دیگر نمیشود.اصلی ترین و بارز ترین زیرمجموعه های این رشته شامل :مالی ،بازاریابی ،استراتژی هستند.
پیمایش به بالا